Knihovna

Základní knihovna se specializovaným fondem Ústavu fyzikální chemie JH AV ČR
--------------------------------------------------------------------------------

Knihovna je otevřena pro externí uživatele v uterý a čtvrtek 8:00-12:00 a 13:00-16:00.

Vedoucí knihovny je pí KNAPOVÁ Michaela (knapova@jh-inst.cas.cz, knihovna@jh-inst.cas.cz).

--------------------------------------------------------------------------------

 • Publikace autorů z ústavu (od roku 1995) lze nalézt v databázi ARL Knihovny AV ČR.
 • Publikace, IF - v letech 2009-2013


 

 • Web of Science - citační on-line databáze přístupná pro pracovníky ÚFCH JH a několik tipů k jejímu užívání. Více informací naleznete na stránce Knihovny AV ČR věnované této databázi. Součástí databáze je ISI Journal Citation Reports, kde naleznete citační údaje (impact faktory) jednotlivých časopisů.
 • SCOPUS - dočasně přístupná citační on-line databáze zaměřená na evropské časopisy.
 • Databáze a knihy KNOVEL s bezplatným přístupem do 11 titulů: Dialogues Concerning Two New Sciences (Galilei, Galileo); Engineering Problem Solving - A Classical Perspective, Essential Practices for Managing Chemical Reactivity Hazards; Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables; International Critical Tables of Numerical Data, Physics, Chemistry and Technology (1st Electronic Edition); Knovel Critical Tables; Knovel Sample Book; Metallic Materials Properties Development and Standardization (MMPDS); Military Handbook - MIL-HDBK-5H: Metallic Materials and Elements for Aerospace Vehicle Structures (Knovel Interactive Edition); Smithsonian Physical Tables (9th Revised Edition) and Unit Converter.
 • Časopisy vydávané nakladatelstvím Elsevier Science, které jsou pomocí databáze Science Direct přístupné on-line v plných textech s archivem od roku 1995. Aktuální informace k této službě naleznete zde.
 • Přístup do plných textů časopisů vydávaných nakladatelstvím Wiley-Blackwell, jejichž kompletní seznam naleznete v excelové příloze této stránky ( soubor Wiley_Blackwell_tituly_2009.xls).
 • Přístup do časopisů vydávaných nakladatelstvím Springer.
 • Přístup do časopisů vydávaných nakladatelstvím RSC.
 • Časopis Physical Chemistry Chemical Physics a jeho on-line archiv .
 • Časopis Journal of Chemical Physics. Plné texty jsou přístupné od roku 2017
 • Plné texty z časopisů Americké chemické společnosti.
 • Knižní katalog knihovny ÚFCH JH.
 • Seznam časopisů dostupných na ÚFCH JH.
 • Přístup do plných textů časopisu Collection of Czechoslovak Chemical Communications (zde)
 • Evidence zahraničních periodik v Akademii věd ČR (abecední seznam všech zahraničních periodik odebíraných ústavy AV ČR).
 • Celostátní evidence knih a periodik.
 • Seznam hlavních zahraničních vědeckých nakladatelství. Většina z nich má i vlastní vyhledávací službu a volně přístupné abstrakty článků.
 • Knihovny v ČR.

knihovna@jh-inst.cas.cz