Mgr. PITŇA LÁSKOVÁ Barbora Ph.D.

Room
619
Extension
3955
E-mail
barbora.laskova@jh-inst.cas.cz