Ariel Consortium Meeting

Form
Organizer
Place
J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry, Czech Academy of Sciences
Term
8-10 May, 2018

Krátká představující misi ARIEL.

setkání řešitelů ARIEL ve dnech 8.-10.5.2018.

------------------------------------

 

Pozvánka na první Setkání všech řešitelů projektu ARIEL 8.-10.5. 2018

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Dolejškova 2155/3, 182 23 Praha 8