Centers

Lidé
Vědecké zaměření
Přístrojové vybavení
Granty
Konference
Semináře
Ocenění
Ph.D. Studia
Media

web  WEB

 Hof Fluorescence Group        Membrane Physical Biology Lab       

group  MANAGEMENT

Šachl Radek, doc. RNDr., Ph.D.

Vedoucí oddělení

Phone: (+420) 26605 3505
E-mail: radek.sachlatjh-inst.cas.cz

Petráková Vladimíra, doc. Ing., Ph.D.

Zástupce vedoucího oddělení

Phone: (+420) 26605 2378, 2379
E-mail: vladimira.petrakovaatjh-inst.cas.cz

group  J. Heyrovský Young Scientist

Šachl Radek, doc. RNDr., Ph.D.

J. Heyrovský Young Scientist

Phone: (+420) 26605 3505
E-mail: radek.sachlatjh-inst.cas.cz

group  ČLENOVÉ

Jméno Telefon E-mail
Abhinav , MSc. +420 26605 3094 abhinavatjh-inst.cas.cz
Amaro Mariana, Ph.D. +420 26605 3505, 3484 mariana.amaroatjh-inst.cas.cz
Cebecauer Marek, Mgr., Ph.D. +420 26605 3733 marek.cebecaueratjh-inst.cas.cz
Chmelová Barbora, Ing. +420 26605 3142 barbora.chmelovaatjh-inst.cas.cz
Chum Tomáš, Mgr., Ph.D. +420 26605 3733 tomas.chumatjh-inst.cas.cz
Davidović David, MSc. +420 26605 3094 david.davidovicatjh-inst.cas.cz
Evci Hüseyin +420 26605 3745 huseyin.evciatjh-inst.cas.cz
Frederick Soumya, MSc. +420 26605 2378 soumya.frederickatjh-inst.cas.cz
Gonzalez Navarro Jose Alfredo, MSc. +420 26605 3733 alfredo.gonzalezatjh-inst.cas.cz
Gücklhorn David, Mgr. david.gucklhornatjh-inst.cas.cz
Hansen Mark Niklas, MSc. +420 26605 2379 niklas.hansenatjh-inst.cas.cz
Hekrdla Miroslav, Ing., Ph.D. +420 26605 2379 miroslav.hekrdlaatjh-inst.cas.cz
Heyda Jan, RNDr., Ph.D. +420 26605 3268 jan.heydaatjh-inst.cas.cz
Hof Martin, prof., Dr. rer. nat., DSc. +420 26605 3264, 2011 martin.hofatjh-inst.cas.cz
Holub Karel, RNDr., CSc. +420 26605 3906 karel.holubatjh-inst.cas.cz
Johanovská Zuzana, Mgr. zuzana.johanovskaatjh-inst.cas.cz
Jungwirth Pokorná Šárka, Mgr., Ph.D. +420 26605 3094 sarka.pokornaatjh-inst.cas.cz
Jurkiewicz Piotr Michal, Ing., Ph.D. +420 26605 3495 piotr.jurkiewiczatjh-inst.cas.cz
Kapusta Peter, Dr. +420 26605 3142 peter.kapustaatjh-inst.cas.cz
Kohútová Petra, Mgr. +420 26605 3094 petra.kohutovaatjh-inst.cas.cz
Kral Teresa, Dr., Ph.D., DSc. +420 26605 3505, 3187 teresa.kralatjh-inst.cas.cz
Králová Isabel, Mgr. +420 26605 3742 isabel.kralovaatjh-inst.cas.cz
Kvíčalová Zuzana, Mgr. +420 26605 3733 zuzana.kvicalovaatjh-inst.cas.cz
Lopez Mora Nestor Fabian, Ph.D. +420 26605 3675 nestor.moraatjh-inst.cas.cz
Macharová Sabína, RNDr., Ph.D. +420 26605 3142 sabina.macharovaatjh-inst.cas.cz
Majovská Darina, Mgr. +420 26605 3094 darina.majovskaatjh-inst.cas.cz
Melčák Martin, Ing. +420 26605 3268 martin.melcakatjh-inst.cas.cz
Mystek Pawel Mateusz, Dr. pawel.mystekatjh-inst.cas.cz
Olzynska Agnieszka, Mgr., Ph.D. +420 26605 3495, 3502 agnieszka.olzynskaatjh-inst.cas.cz
Pavlatová Olga, PharmDr. +420 26605 2378 olga.pavlatovaatjh-inst.cas.cz
Riegerová Petra, Mgr., Ph.D. +420 26605 3142 petra.riegerovaatjh-inst.cas.cz
Roesel David, Ing., Ph.D. +420 26605 3856 david.roeselatjh-inst.cas.cz
Samec Zdeněk, prof. RNDr., DrSc. +420 26605 2017 zdenek.samecatjh-inst.cas.cz
Scollo Federica, MSc. +420 26605 3142 federica.scolloatjh-inst.cas.cz
Šebesta Filip, Mgr., Ph.D. +420 26605 3268 filip.sebestaatjh-inst.cas.cz
Sýkora Jan, Mgr., Ph.D. +420 26605 3745 jan.sykoraatjh-inst.cas.cz
Thakur Garima Chand Nakul, MSc. +420 26605 3094 garima.thakuratjh-inst.cas.cz
Trojánek Antonín, RNDr., CSc. +420 26605 3837 antonin.trojanekatjh-inst.cas.cz
Uday Arunima, MSc. +420 26605 3495 arunima.udayatjh-inst.cas.cz
Umar Khalilullah, MSc. +420 26605 2379 khalilullah.umaratjh-inst.cas.cz
Vaka Mahesh, Dr. +420 26605 3542 mahesh.vakaatjh-inst.cas.cz
Vandana , MSc. +420 26605 3094 vandanaatjh-inst.cas.cz
Vlček Antonín, prof. RNDr., CSc. +420 26605 2093 antonin.vlcekatjh-inst.cas.cz
Záliš Stanislav, Ing., CSc. +420 26605 3268 stanislav.zalisatjh-inst.cas.cz