Centrum pro inovace v oboru nanomateriálů a nanotechnologií

Zástupce vedoucího