Cena Josefa Hlávky a Medaile Josefa Hlávky

Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd ČR (do věku 33 let). Medaile Josefa Hlávky je určena nestorům, zakladatelským a dalším významným osobnostem z českých veřejných vysokých škol pražských, české vědy a umění jako ocenění jejich celoživotního díla ve prospěch české vědy, umění a vzdělanosti.

Year
2019
2016
2016
2015
2015
2011
2010
2010
2009
2009
2008
2008
2007
2004