Cena Metrohm

Tato cena se uděluje ve dvou kategoriích

A. Cena Metrohm za nejlepší publikaci mladého chemika (do 35 let).

Uděluje se 5 cen:

  • 3 ceny v oblasti elektroanalytické chemie

  • 1 cena v oblasti UV-VIS-NIR spektroskopie a Ramanovy spektrometrie

  • 1 cena v oblasti kapalinové chromatografie pro separaci iontových a polárních látek

B. Cena firmy Metrohm za celoživotní přínos k rozvoji elektroanalytické chemie.

Uděluje se jediná cena.