Cena MŠMT

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum se uděluje jako věcné nebo finanční ocenění fyzických osob za mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji. Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu se uděluje vynikajícím studentům studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za mimořádné výsledky ve studiu a ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti. Medaile MŠMT se uděluje jako ocenění významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce vykonávané na kterémkoliv místě resortu školství, mládeže a tělovýchovy, za dlouhodobé a vynikající působení při příležitostech životních nebo pracovních jubileí nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice.