Ceny Akademie věd ČR

Akademie věd ČR uděluje ceny za mimořádné výsledky dosažené při řešení výzkumných záměrů, programových a grantových projektů, které jsou podporovány z institucionálních a účelových prostředků
    a. ceny Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu, b. ceny Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky vědecké práce, dosažené nejdéle do dovršení věku 35 let, c. ceny Akademie věd ČR za zvláště úspěšné řešení programových a grantových projektů.