Fellowship J. E. Purkyně

Cílem aktivity Fellowship J. E. Purkyně pro význačné perspektivní vědecké pracovníky je získat pro pracoviště Akademie věd ČR vynikající tvůrčí vědce ze zahraničí, a to jak vědce českého původu pracující dlouhodobě v zahraničí tak špičkové vědce zahraniční, zpravidla mladší 40 let, a zajistit jim na našich pracovištích přiměřené finanční ohodnocení.