Doc. RNDr. Lubomír Pospíšil získal cenu firmy Metrohm za celoživotní přínos k elektroanalytické chemii

Minulou středu 13.2.2019 byla v rámci akce Moderní elektroanalytické metody na Přírodovědecké fakultě udělena cena firmy Metrohm za celoživotní přínos k elektroanalytické chemii Doc. RNDr. Lubomiru Pospíšilovi. Cena byla udělena konkrétně za přínos k využití polarografie při objasňování významných fyzikálně-chemických procesů.

 

Cena Metrohm je rozdělena do dvou kategorií

A. Cena Metrohm za nejlepší publikaci mladého chemika (do 35 let).

Uděluje se 5 cen

  • 3 ceny v oblasti elektroanalytické chemie
  • 1 cena v oblasti UV-VIS-NIR spektroskopie a Ramanovy spektrometrie
  • 1 cena v oblasti kapalinové chromatografie pro separaci iontových a polárních látek

B. Cena firmy Metrohm za celoživotní přínos k rozvoji elektroanalytické chemie.

Uděluje se jediná cena