Konference Výzkumné infrastruktury pro chytřejší budoucnost

Dne 15. května 2020 se pod záštitou chorvatského předsednictví v Radě EU konala virtuální mezinárodní konference o výzkumných infrastrukturách. Akce, na kterou se zaregistrovalo téměř osm set lidí, se věnovala budoucnosti evropského výzkumného prostoru a socioekonomickým přínosům výzkumných infrastruktur s důrazem na jejich přispění k řešení pandemie Covid-19.

„Jsem přesvědčený, že integrovaný a interoperabilní ekosystém výzkumných infrastruktur, umožní včas reagovat na jakoukoli budoucí krizi a povede k rychlejšímu zotavení společnosti,“ řekl předseda ESFRI Jan Hrušák z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR.

Výzkumné infrastruktury pro chytřejší budoucnost

V roce 2020 si EU připomíná dvacetileté výročí implementace konceptu evropského výzkumného prostoru (ERA), který soustřeďuje zdroje Evropy související s vědou, výzkumem a inovacemi s cílem zajistit dokonalejší koordinaci těchto činností. Zahrnuje mimo jiné tzv. rámcové programy EU pro vědu, výzkum a inovace, například Horizont 2020 nebo připravovaný Horizont Europe. V současné době členské státy EU – ve spolupráci s Evropskou komisí – rekapitulují dosavadní úspěchy ERA, vyhodnocují stávající stav a debatují nad směřováním ERA v období nadcházejícího víceletého finančního rámce po roce 2020. Výzkumné infrastruktury jsou jednou z klíčových priorit ERA, a proto se konference zaměřila na jejich význam pro rozvoj vědecké excelence v Evropě a jejich přínos pro adresování velkých socioekonomických výzev evropské a světové populace. Hlavní priority, kterými by se měli evropští stakeholdeři působící v oblasti výzkumných infrastruktur zabývat, shrnulo ESFRI v publikaci „ESFRI White Paper 2020: Making Science Happen – A New Ambition for Research Infrastructures in the European Research Area.“

Výzkumné infrastruktury jako katalyzátor naplňování klíčových evropských politik

Program konference se dále zaměřil na diskuzi nad synergiemi mezi výzkumně-infrastrukturními a dalšími sektorovými politikami EU i debatu nad příspěvkem výzkumných infrastruktur k adresování pandemie nového druhu koronaviru SARS-CoV-2 a jím vyvolávané nemoci Covid-19. ESFRI v této souvislosti od počátku koordinuje evropské a národní příspěvky výzkumných infrastruktur v boji proti Covid-19. Služby dostupné pro výzkumnou komunitu ESFRI komunikuje na webové stránce https://www.esfri.eu/covid-19.

Konference uspořádaná chorvatským předsednictvím v Radě EU byla nejvýznamnější událostí konanou k problematice výzkumných infrastruktur v Evropě v průběhu první poloviny roku 2020. Závěry konference pak budou i jedním ze vstupů do inovovaného konceptu ERA pro období po roce 2020.

Foto: Czech BioImaging, Pexels Photo, Esfri Smarter Future Event Banners