Proběhlo hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť Akademie věd ČR 2015-2019

V úterý, 16.března 2021, proběhlo Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť Akademie věd ČR za léta 2015-2019. Hodnocení Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského probíhalo distanční formou, za účasti sedmičlenní mezinárodní hodnotící komise a vedení ústavu, včetně vedoucích jednotlivých oddělení. 

Činnost Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského za pětileté období nejprve podrobně představil ředitel ústavu, prof. Martin Hof. Následně činnost svých týmů prezentovali vedoucí jednotlivých oddělení, přiblížili také budoucí směřování výzkumu. 

Naše poděkování patří všem, kteří se na přípravách hodnocení našeho ústavu podíleli!

Prezentace prof. Martina Hofa: Prezentace.pdf