Profesor Martin Hof obdržel medaili Emila Votočka

Ředitel našeho ústavu, profesor Martin Hof, obdržel 23. 9. 2022 čestnou medaili Emila Votočka za svůj celoživotní  přínos v oblasti chemie. Medaili převzal z rukou rektora Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, profesora Pavla Matějky. Slavnostní předávání proběhlo v refektáři Strahovského kláštera.

Prof. Martin Hof se narodil v roce 1962 v německém Friedbergu. Vystudoval chemii na univerzitě ve Würzburgu, kde v roce 1990 získal doktorát z fyzikální chemie.

V roce 1997 začal pracovat v Ústavu J. Heyrovského, kde díky úspěšnému získávání externích finančních prostředků vybudoval laboratoř pro vývoj nových fluorescenčních technik. Založil nové oddělení biofyzikální chemie a po působení ve funkci zástupce ředitele se v roce 2017 stal ředitelem ústavu. Ve funkci ředitele ústavu působí již druhé funkční období.

Martin Hof se ve svém výzkumu zaměřuje na vývoj nových fluorescenčních technik a jejich využití v biologickém výzkumu. Metody, které vyvinul společně se svými kolegy, se nyní používají v mnoha laboratořích po celém světě. Jako první systematicky použil metodu relaxace rozpouštědla ve výzkumu biomembrán, která je v současné době přijímána jako standardní technika.

Zavedl také fluorescenční korelační spektroskopii se z-skenováním k získání difuzních koeficientů v planárních systémech. Objasnil tak přítomnost mikrodomén v membránách živých buněk a difúzi periferních membránových proteinů. Kromě toho rozlišil příspěvky jednotlivých molekul pomocí nové metody fluorescenční korelační spektroskopie doby života a objasnil mechanismus kondenzace molekul DNA. Celkově jeho práce významně přispěla k pochopení organizace biologických membrán a úlohy mobility a hydratace enzymů v jejich funkci.

Srdečně gratulujeme!