Svatopluk Civiš: SVĚT PODLE HIERONYMA BOSCHE (výstava)

leták