Prize of Learned Society of CR

Year
2016
Cena Učené společnosti České republiky mladé vědecké pracovníky.
Více informací - v tiskové zprávě.

Ceny Učené společnosti České republiky uděluje předseda US ČR jednou za rok u příležitosti výročního zasedání členů US ČR. Udělují se jako ocenění za významný výsledek tvůrčí práce v badatelském nebo cíleném výzkum osobnostem, které jsou občany České republiky, pracují v České republice a nejsou členy US ČR. Výjimečně cena nemusí být udělena.
Místnost
02, 415
Linka
3204, 3685, 3205, 3014
E-mail
martin.ferusatjh-inst.cas.cz