ZMĚNA TERMÍNU KONFERENCE: XL. Moderní Elektrochemické Metody

Place
Jetřichovice, Hotel Bellevue
Term
2-6 listopad, 2020
Form
Organizátor

Organizátor: prof. Dr. Ing. NAVRÁTIL Tomáš

Spoluorganizátor: Doc. Miroslav Fojta, CSc., Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Brno, Dr. Karolina Schwarzová – Přírodovědecká Fakulta UK, Praha


Přihlášku naleznete na novém webu http://www.bestservis.eu/aktualni-akce, v případě nejasností nás, prosím, kontaktujte, Tomas Navratil: navratil at jh-inst.cas.cz ()

Pozvánka: https://www.bestservis.eu/images/upload/1581/1581518296_1-info-mem2020-cj.pdf

Přihláška: https://www.bestservis.eu/aktualni-akce/prihlaska/mem/36/

Vzor příspěvku do sborníku stahujte zde.