Pozice Kontakt
Zástupce ředitele pro ekonomiku a technickou správu
doc. RNDr. Ing. Kalbáč Martin Ph.D., DSc.
+420 26605 3804, 3445, 2101
martin.kalbacatjh-inst.cas.cz
Vedoucí Personálního a mzdového úseku
Ing. Zajačková Zita
+420 26605 3296
zita.zajackovaatjh-inst.cas.cz
Vedoucí Účetně-správního úseku
Mašková Milena
+420 26605 3467
milena.maskovaatjh-inst.cas.cz
Vedoucí Úseku grantů a rozpočtů
Ing. Ferusová Živorová Růžena
+420 26605 2150
ruzena.ferusovaatjh-inst.cas.cz
Vedoucí Technicko-provozní oddělení
Kuneš František
+420 26605 2016
frantisek.kunesatjh-inst.cas.cz
IT specialistka
Francová Hana
+420 26605 3776, 2011
hana.francovaatjh-inst.cas.cz
IT specialista
Ing. Klemperer Jiří
+420 26605 3476, 605377210
jiri.klempereratjh-inst.cas.cz
IT specialista
Ing. Šimon Marek
+420 26605 3476, 739060952
marek.simonatjh-inst.cas.cz
IT specialista
Ing. Tůma Jakub Ph.D.
+420 26605 3776, 2011
jakub.tumaatjh-inst.cas.cz
Procesní manažerka
Ing. Průšová Alena
+420 26605 3056
alena.prusovaatjh-inst.cas.cz
Koordinátor BOZP a PO
Ing. Majtan Vojtech
+420 26605 2010
vojtech.majtanatjh-inst.cas.cz