Fotoaktivní nanokompozitní systémy pro zlepšení životního prostředí

Grant Agency
Technologická agentura ČR
Number
TH04030090
Year from
2019
Year to
2021

Cílem projektu je vývoj inovativních fotoaktivních nanokompozitních systémů se solární samočisticí a desinfekční funkcí a jejich následné specifické využití, jednak pro preventivní ošetření zateplených panelových domů bránící růstu řas, a jednak pro povrchovou ochranu historických staveb a jiných památkově chráněných objektů. V obou případech jsou průvodním jevem přímé i nepřímé pozitivní dopady na životní prostředí. Celospolečensky významným počinem bude zmapování a katalogizace jednak zateplených panelových domů postiženým nárůstem řas v rámci celé ČR, a jednak historických objektů na území hl. m. Prahy, jež jsou vhodné pro fotoaktivní povrchovou úpravu. Projekt umožní nezbytné zapojení akademických pracovišť, urychlí komplexní zmapování obou typů objektů a podpoří plánované realizace.

RNDr. JIRKOVSKÝ Jaromír CSc.

Room
617, 636
Extension
+420 26605 3737, 3747
E-mail
jaromir.jirkovskyatjh-inst.cas.cz