Fotokatalytická technologie pro čištění vzduchu v interiérech a exteriérech budov: celkový environmentální dopad

Grant Agency
Grant Agency of the Czech Republic
Number
19-12109S
Year from
2019
Year to
2021

V důsledku nové výstavby dochází k zintenzivnění dopravy produkující emise NOx. To vyvolává zvýšenou zátěž pro životní prostředí a zdraví obyvatelstva, což vyžaduje účinná kompenzační opatření. Ta mohou být zajištěna pomocí heterogenní fotokatalýzy na povrchu budov, jednoho z nejúčinnějších pokročilých oxidačních procesů vhodných pro snižování emisí NOx. Jeho aplikace vyžaduje kvantitativní údaje týkající se jeho účinnosti a celkového přínosu pro životní prostředí. Hlavním cílem projektu je vývoj kvantitativní metodiky pro stanovení účinnosti fotokatalytické technologie pro odstraňování NOx ze vzduchu. Taková metodika, vyžadující unikátní vysoce citlivé analyzátory, stále chybí. Bude založena na dobře definovaných modelových experimentech odrážejících skutečné atmosférické podmínky. Kompozitní fotokatalytické vrstvy na stavebních materiálech obsahují vysoce aktivní nanočástice TiO2 a anorganické pojivo. K získání spolehlivých údajů o jejich účinnosti se budou provádět rozsáhlé testy zrychleného stárnutí.

RNDr. BRABEC Libor CSc.

Room
331
Extension
+420 26605 3775
E-mail
libor.brabecatjh-inst.cas.cz