Reakce atmosferických radikálů na klastrech

Number
19-14105S
Year from
2019
Year to
2021

Motivace projektu je výzkum reaktivity atmosféricky relevantních molekul na aerosolech různého složení a fází. Zejména reakce na aerosolů, složených z vody a kyseliny dusičné v pevné fázi a také reakce na organických aerosolech. Druhým cílem projektu bude pyrolytické vytváření radikálů s následným zkoumáním jejich reakcí se sekundárními deponovanými molekulami na různých klastrech. Navrhovaný výzkum bude proveden pomocí zařízení CLUster Beam s různymi detekčními technikami. Budeme zkoumat indukované radikálové reakce na heterogenních nebo homogenních klastrech, relevantní, například pro oxidační reakce na povrchu atmosférických aerosolů.

Ing. POTERYA Viktoriya Ph.D.

Room
011 (suterén)
Extension
3206
E-mail
viktoriya.poteryaatjh-inst.cas.cz