Reakce atmosferických radikálů na klastrech

Grant Agency
Grant Agency of the Czech Republic
Number
19-14105S
Year from
2019
Year to
2021

Motivace projektu je výzkum reaktivity atmosféricky relevantních molekul na aerosolech různého složení a fází. Zejména reakce na aerosolů, složených z vody a kyseliny dusičné v pevné fázi a také reakce na organických aerosolech. Druhým cílem projektu bude pyrolytické vytváření radikálů s následným zkoumáním jejich reakcí se sekundárními deponovanými molekulami na různých klastrech. Navrhovaný výzkum bude proveden pomocí zařízení CLUster Beam s různymi detekčními technikami. Budeme zkoumat indukované radikálové reakce na heterogenních nebo homogenních klastrech, relevantní, například pro oxidační reakce na povrchu atmosférických aerosolů.

Mgr. POTERYA Viktoriya Ph.D.

Room
011 (suterén)
Extension
+420 26605 3206
E-mail
viktoriya.poteryaatjh-inst.cas.cz