Selektivni oxidace metanu na metanol a další hodnotné produkty pomoci zeo1itických katalyzátorů

Grant Agency
Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic
Number
8JPL19046
Year from
2019
Year to
2021

Abstrakt nebyl součástí projektu

Room
321
Extension
3566
E-mail
jiri.dedecekatjh-inst.cas.cz