Teoretické modelování redoxních vlastností a jejich vlivu na reaktivitu polynukleárních center v nehemových metaloenzymových a biomimetických komplexech

Grant Agency
Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic
Number
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_070/0010490
Year from
2019
Year to
2020

Projekt se zaměřuje na výzkum enzymatických a syntetických polynukleárních klastrů FenSn (n=2,4) a to především na jejich redoxní a acidobazické vlastnosti a jejich vliv na bariéru pro přenos atomu vodíku. Tato studie bude vycházet z nového konceptu asynchronicity, který jsme vyvinuli (Proc Natl Acad Sci USA, 2018, přijatý rukopis). Předpokládá se, že výsledky významně přispějí k obecnému pochopení vlastností FeS-dependentních radikálových enzymů (včetně pochopení jejich selektivity).

Room
104
Extension
+420 26605 2077
E-mail
mauricio.maldonadoatjh-inst.cas.cz