Heterojunkce grafen/polovodič pro účinnou fotokatalytickou degradaci antibiotik v odpadních vodách

Grant Agency
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Number
8J20FR
Year from
2020
Year to
2021

Projekt je zaměřen na vysvětlení role grafenových aditiv v kompozitních fotokatalyzátorech při degradaci nových typů environmentálních polutantů, totiž vodných roztoků veterinárních antibiotik. Získané znalosti pomohou optimalizovat strukturu účinných fotokatalyzátorů vzhledem k povaze a koncentraci aditiv, charakteru kontaktů mezi aditivem a polovodičovou složkou, jejich morfologickým vlastnostem a mechanické stabilitě.

Kompozitní vrstvy obsahující TiO2 a grafenové uhlíkaté komponenty budou nanášeny elektroforetickou depozicí na technologicky významné substráty. Systematické fotokatalytické experimenty budou kombinovány s mechanistickými studiemi zaměřenými na detekci radikálů a nestabilních meziproduktů. Na základě získaných dat bude vysvětlena role grafenového aditiva ve fotokatalytickém procesu. Zvláštní pozornost bude věnována dosažení úplné mineralizace polutantu, aby byla potlačena tvorba nežádoucích organických produktů.  

Místnost
602, 611, 612
Linka
+420 26605 3404, 3080
E-mail
radek.zouzelkaatjh-inst.cas.cz