CO2 nemusí být problémem, ale i možnou surovinou pro další zpracování

Datum vysílání
10.04.2019

Tisková zpráva:

http://www.prumyslovaekologie.cz/Dokument/105904/co2-nemusi-byt-problemem-ale-i-moznou-surovinou-pro-dalsi-zpracovani.aspx

prof. RNDr. VLČEK Antonín CSc.

Místnost
431
Linka
2093
E-mail
a.vlcekatqmul.ac.uk

doc. Ing. KRTIL Petr CSc.