Kompozitní fotokatalyzátory pro degradaci environmentálních polutantů

Cílem práce je vyvinout vysoce aktivní a selektivní fotokatalyzátory pro degradaci polutantů v plynné (zejména NOx a VOC) a kapalné (chlorované fenoly, veterinární antibiotika) fázi a vysvětlit jejich funkci. Fotokatalyzátory pro dosažení požadované fotokatalytické účinnosti budou založeny na heterojunkcích oxidických polovodičových nanočástic (zejména oxidy titaničitý, zinečnatý a wolframový) a uhlíkatých dopantů (fulereny, CNT, grafen). Vedle detailní charakterizace vyvinutých fotokatalyzátorů pomocí řady spektroskopických a mikroskopických metod bude velká pozornost zaměřena na vysvětlení mechanismu odbourávání polutantů a zejména roli uhlíkatých dopantů. Fotokatalytické experimenty zahrnou kombinaci pokročilých analytických metod (HPLC, GC-MS apod.).

Ing. RATHOUSKÝ Jiří CSc.

Místnost
624, 505, 611
Linka
+420 26605 3945, 3865, 3080
E-mail
jiri.rathouskyatjh-inst.cas.cz