Mechanismus fotokatalytické degradace modelových biologicky aktivních polutantů vody

Cílem práce je získat detailní popis mechanismu fotokatalytické degradace nejdůležitějších biologicky aktivních polutantů vody, např. vybraného léčiva. Získaná kinetická data umožní určit mechanismy reakcí, jimiž jsou meziprodukty transformovány na stabilní finální sloučeniny. Dále je cílem stanovit vliv dalších látek přítomných v čištěné vodě na kinetiku degradace polutantů a hledání možností minimalizace potenciálního negativního vlivu. Součástí práce je izolace nejvýznamnějších meziproduktů pomocí preparativní chromatografie, identifikace jejich struktury s využitím pokročilých analytických technik a posouzení jejich potenciální toxicity.

Ing. RATHOUSKÝ Jiří CSc.

Místnost
624, 505, 611
Linka
+420 26605 3945, 3865, 3080
E-mail
jiri.rathouskyatjh-inst.cas.cz