Vědecký pracovník/vědecká pracovnice a postdoktorand/ka v oblasti nanokatalýzy

Pozice je financovaná z rámcového programu pro výzkum a inovace EU
(Výzva: ERA H2020-WIDESPREAD-03-2017-ERAChairs)

Popis pracovních míst:

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského nabízí pozici ve vědeckém týmu nově založeného Oddělení nanokatalýzy v rámci projektu J. Heyrovský Chair, se zaměřením na výzkum katalyzátorů založených na atomárních klastrech. Úspěšní kandidáti/kandidátky se budou podílet na všech vědeckých aktivitách, od experimentální práce přes vyhodnocení a interpretaci dat až po publikování a prezentaci výsledků. Předmětem výzkumu bude studium katalytických vlastností nanoklastrů skládajících se z přesného počtu atomů a s přesným atomárním složením a charakterizace těchto katalyzátorů pokročilými metodami, jako například in situ / operando charakterizace klastrů. Uvítáme kandidáty/kandidátky se zkušenostmi s testováním anebo charakterizací modelových nebo průmyslových katalyzátorů.

Obecné požadavky:

  • PhD nebo ekvivalent v oboru chemie, chemického inženýrství nebo podobném (postačí očekávaná obhajoba v roce 2019);
  • dobré komunikační schopnosti jak v psané tak v mluvené angličtině.

Specifické požadavky:

  • zkušenosti s testováním katalyzátorů;
  • zkušenosti s analýzou reakčních produktů pomocí hmotnostní spektrometrie plus;
  • zkušenosti s charakterizací katalyzátorů plus;
  • zkušenosti s návrhem a využíváním specializovaných přístrojů pro testování pevných katalyzátorů v reakcích v plynné fázi plus; 

Předpokládány nástup: 1. 1. 2020 nebo dle vzájemné dohody
 

Trvání pozice: až 42 měsíců

Přihláška musí obsahovat:

Motivační dopis, životopis, kopie diplomů (případně očekávaný datum obhajoby doktorandské práce), stručný souhrn předešlých výzkumných aktivit, úplný seznam publikací, a minimálně dva referenční dopisy, které posuzovatelé odešlou e-mailem přímo na níže uvedený kontakt.

Přihlášku v anglickém jazyce s požadovanými přílohami zašlete e-mailem na: nanocat-applicationsatjh-inst.cas.cz 

Projekt podporuje rovné pracovní příležitosti, u výběrového řízení uvítáme jak ženy, tak muže.

Uzávěrka přihlášek
30. 10. 2019