Fotoaktivní nanokompozitní systémy pro zlepšení životního prostředí

Grant Agency
Number
TH04030090
Year from
2019
Year to
2021

Cílem projektu je vývoj inovativních fotoaktivních nanokompozitních systémů se solární samočisticí a desinfekční funkcí a jejich následné specifické využití, jednak pro preventivní ošetření zateplených panelových domů bránící růstu řas, a jednak pro povrchovou ochranu historických staveb a jiných památkově chráněných objektů. V obou případech jsou průvodním jevem přímé i nepřímé pozitivní dopady na životní prostředí. Celospolečensky významným počinem bude zmapování a katalogizace jednak zateplených panelových domů postiženým nárůstem řas v rámci celé ČR, a jednak historických objektů na území hl. m. Prahy, jež jsou vhodné pro fotoaktivní povrchovou úpravu. Projekt umožní nezbytné zapojení akademických pracovišť, urychlí komplexní zmapování obou typů objektů a podpoří plánované realizace.

Room
617, 636
Extension
3737, 3747
E-mail
jaromir.jirkovskyatjh-inst.cas.cz