Selektivni oxidace metanu na metanol a další hodnotné produkty pomoci zeo1itických katalyzátorů

Number
8JPL19046
Year from
2019
Year to
2021

Abstrakt nebyl součástí projektu

Room
321
Extension
3566
E-mail
jiri.dedecekatjh-inst.cas.cz