Studium vlivu oxidačního stresu na apoptotickou aktivitu Bax proteinu

Number
L200401901
Year from
2019
Year to
2020

Apoptóza je důležitým regulačním mechanismem rozhodujícím o přežití či smrti jednotlivých buněk. Vzhledem k tomu, že deregulace této dráhy může vést k závažným onemocněním jako je rozvoj neurodegenerativních onemocnění či maligní transformace, je tomuto tématu v současné době věnována značná pozornost. Kritickým bodem apoptózy je vytvoření póru ve vnější mitochondriální membráně zajišťované pro-apoptotickými efektorovými proteiny (Bax, Bak). Pracovní náplní kandidátky bude sledování vlivu oxidačního stresu na formaci pórů tvořených Bax proteinem za účelem pochopení mechanizmu, jakým oxidační stres moduluje pro-apoptotickou aktivitu Baxu na molekulární úrovni. Kandidátka bude testovat nejméně dva modulátory apoptotické aktivity, jež jsou spojeny s oxidačním stresem, a to oxidované fosfolipidy a žlučové kyseliny. Experimenty budou prováděny na modelových membránách imitujících vnější mitochondriální membránu, přičemž použity budou moderní fluorescenční metody založené na detekci jednotlivých molekul. Kandidátka dále pomáhá s vedením studentů, kteří se připojili ke skupině prof. Hofa na podzim roku 2017. Nad rámec toho se kandidátka plně účastní zavádění nových biochemických a biologických metod do naší laboratoře a na přípravě nových témat a podkladů pro budoucí sepsání grantové žádosti.

Room
212
Extension
3142
E-mail
petra.riegerovaatjh-inst.cas.cz