ROZVOJ POZOROVÁNÍ A SPEKTROSKOPIE METEORŮ

Grant Agency
Academy of Sciences of the Czech Republic
Topics
Molecular Spectroscopy and Photochemistry.
Year from
2016
Year to
2016
S podporou pokračující spolupráce AVČR a Hvězdárny Valašské Meziříčí (projekt započal v roce 2015) je realizováno rozšíření pozorovacích stanic o nové meteorické spektrografy, pořízení ablačních spekter meteoritů v laboratoři ÚFCH JH a rozvíjena vzájemná spolupráce a komunikace.

Spolupracující subjekt - regionální partner:
Hvězdárna Valašské Meziříčí
Room
02, 415
Extension
3204, 3685, 3205, 3014
E-mail
martin.ferusatjh-inst.cas.cz