"Voltametrie na rozhraní iontová kapalina|voda"

pátek 22. června v 10:30 hod v zasedací místnosti 108