Podpora mladých v zájmu o přírodní vědy u nás není sloganem, ale každodenní praxí

Na Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského se již řadu let intenzivně věnujeme popularizačním a vzdělávacím aktivitám.  Pracujeme s nadanými studenty i širokou veřejností. Prostřednictvím mnoha vzdělávacích a popularizačních programů se snažíme u studentů probudit a podporovat zájem o vědu a výzkum. Jedním z hlavních cílů akcí pořádaných pro studenty základních a středních škol je podpora zájmu o chemii a fyziku a směřování ke studiu chemických a fyzikálních oborů na vysokých školách univerzitního či technického typu, u části studentů následné směřování ke kariéře vědce či výzkumníka.

Naše dlouhodobá systematická práce se studenty přináší výsledky a my tak dnes můžeme na ústavu potkat například kolegu Alana Lišku, který u nás začínal jako stážista v rámci projektu Otevřená věda AV ČR a kontinuálně se k nám vracel v různých vzdělávacích programech. Po absolvování postdoktorandského pobytu v zahraničí pracuje na svém vědeckém tématu a současně se podílí na vzdělávacích aktivitách. Dnes i on sám vede mj. středoškolské stáže v rámci projektu Otevřená věda. Není ale  jediný, protože  takto se u nás  do vzdělávacího procesu dalších generací zapojuje téměř dvacítka mladých vědců a doktorandů.

Také rok 2020, i když jeho velká část byla poznamenána zákazem vstupu do akademického prostředí na jedné straně a uzavřením škol na straně druhé, bude na akce pro studenty bohatý. Prostřednictvím dvou grantů Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy nabídneme této cílové skupině řadu vzdělávacích aktivit. Například v srpnu se uskuteční naše tradiční týdenní Letní škola představující fyzikálně-chemický výzkum v nanosvětě. 25 účastníků školy NANO2020 se seznámí se systémem vědecké práce zahrnujícím analytické myšlení, realizaci témat teoretickým studiem, experimentální práci, ale i shrnutí výzkumu ve formě publikace nebo patentu, či jiného aplikačního výsledku dosaženého bádáním a výzkumem. Vědci jim svůj výzkum přiblíží v desítce přednášek. Přístrojovou techniku budou moci studenti poznat přímo v laboratořích v rámci ukázek praktických měření, které absolvují po malých týmech. Program bude dále doplněn workshopy v EDU laboratoři, určené speciálně pro vzdělávací účely a exkurzemi na dalších pracovištích ústavu. Studenti Letní školy poznají výzkum v moderních oborech, jakými jsou například příprava nanomateriálů pro energetiku a elektroniku, fotokatalytické nanomateriály a jejich aplikace v ochraně životního prostředí a ochraně památek, návrh a příprava katalyzátorů pro různé technologické procesy, využití širokého spektra spektroskopických, mikroskopických a elektrochemických metod při bádání v nanosvětě aj.  Neméně důležitým cílem je zprostředkovat studentům možnost po absolvování programů pracovat na výzkumných projektech v různě velkých týmech, kde je pro úspěšné zvládnutí úkolů potřeba tvořivé spolupráce a komunikace. Druhým týdenním programem bude komornější  kurz experimentů v EDU laboratoři,  bude tentokrát věnovaný některým laboratorním úlohám z oboru organické chemie či biochemie.  Studenti budou v laboratoři nejen syntetizovat vybrané chemické látky, ale také se je budou učit charakterizovat určitými technikami.

Účastí studentů v některém z představených programů to ale zdaleka nekončí.  Více než tři desítky středoškoláků pracují každoročně na svých projektech, které končí obhajobou v různých soutěžích. Řada z nich k nám do laboratoří přišla právě přes naše letní školy. Ani žáci základních škol nepřicházejí zkrátka.  Jim je věnován program workshopů, jež navštěvují se třídou v rámci výuky v průběhu školního roku. Jiní docházejí individuálně na naše chemické kroužky  či s rodiči na sobotní kurzy.  Program, který nabízíme mateřským školám, formou divadla seznamuje jak s profesí vědce, tak experimentálními hrátkami rozkrývá některá fakta a principy z oblasti chemie a fyziky.

„Ústav, který založil Jaroslav Heyrovský, sám velký popularizátor vědy a výzkumu, má  výchovu nových zájemců o přírodovědné obory ve svém denním harmonogramu,“ dodává Květa Stejskalová, která stojí za vzdělávacími programy ústavu a koordinuje tak spolupráci vědců se zájemci o vědu.

Další iformace k vzdělávacím programům: http://www.3nastroje.cz.

Připravil: Daniel Jakeš ve spolupráci s Květou Stejskalovou, Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR

Autory fotografií jsou: Květa Stejskalová, Tadeáš Bednarz a Pavlína Jáchymová (archiv ÚFCH JH).