Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd

Year from
2018
Year to
2023

Projekt Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS) si klade za cíl vybudovat obecnou univerzitní platformu, která integruje výzkumné aktivity v oblastech fyziky, matematiky, chemie a inženýrství pro jadernou technologii, materiálové vědy, fotoniky, detektorové technologie a v několika dalších progresivních oborech - to vše na bázi všestrannosti a širokého pokrytí výzkumných oborů z oblasti přírodních věd, které jsou dostupné na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT).

Fúze existujících excelentních týmů z rozličných fakult a partnerské instituce utvoří základ rozvoje současného výzkumu, díky možnosti interakce, výměny informací a kooperace v týmech pracujících ve špičkových výzkumných oblastech velkého významu, relevance a objevného potenciálu.

Tyto kroky zajistí optimalizaci využití pracovní síly a vybavení dostupného na ČVUT a v partnerské instituci, a vytvoření a stabilizaci silného týmu mladých vědců, kteří později zajistí udržitelnost špičkového výzkumu a vzdělání v pokročilých přírodních vědách a jejich aplikacích.

CAAS vytvoří efektivní prostředí pro mezioborový výzkum a zkombinuje fundamentální výzkum s více specializovanými výzkumnými odvětvími, což otevře přístup k nejpokročilejším teoretickým nástrojům pro aplikované a orientované výzkumníky a zároveň dovolí snazší experimentální implementaci a ověření teoretických výsledků.

Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd budou tvořit následující výzkumné programy:

 

a) Matematika, matematická fyzika a teoretický výzkum (THEORY)

b) Částicová a jaderná fyzika (PARTPHYS)

c) Detektorová fyzika a technologie (DETE)

d) Fyzika plasmatu (PLASMA)

e) Laserová fyzika a fotonika (LASE)

f) Materiálová věda a inženýrství (MATE)

g) Jaderná chemie (CHEMISTRY)

h) Instrumentální radiační analytické metody (IRMA)

i) Aplikace jaderných metod (APPLICATIONS)

 

Synergie mezi výzkumnými programy je předpokládána, přičemž mnohé další programy vyvstanou v průběhu implementace projektu. Synergie mezi různými oblastmi výzkumu vytvoří mezioborové specialisty a také nový potenciál v nově vznikajících oblastech vědění, které leží na pomezí vědních disciplín.

CAAS zvýší již v současnosti intenzivní mezinárodní spolupráce a vytvoří strategická partnerství s uznávanými zahraničními výzkumnými institucemi. CAAS společně s nimi vytvoří centrální evropskou výzkumnou síť, která prohloubí výzkumný potenciál v mezioborových výzkumných oblastech. Intenzivní mezinárodní spolupráce a partnerství pozdvihnou mezinárodní standardy výzkumu a vzdělávání na ČVUT.

Ruku v ruce s klíčovou pozicí ČVUT na poli jaderné kompetence v České republice vytvoří CAAS další unikátní možnosti dostupné na fakultách ČVUT z hlediska expertízy v jaderných vědách jako základ pro jaderné technologie, zvláště pro jadernou fúzi a štěpení a jadernou chemii.

Tým CAAS také reprezentuje velmi důležitý základ pro fungování rozličných důležitých evropských výzkumných infrastruktur vybudovaných v České republice, jako například ELI beam-lines, HiLASE, BIOCEV nebo COMPASS, pro něž připravuje specializované pracovníky. Spolupráce s těmito infrastrukturami bude během implementace projektu posílena.

Room
020, 02
Extension
3275, 3205, 3014
Flag-line
286591766
E-mail
svatopluk.civisatjh-inst.cas.cz