Dekompoziční cesty chytrých paliv studované infračervenou spektroskopií

Year from
2017
Year to
2019

Cílem projektu je získání souboru experimentálních dat potřebných pro monitorování meziproduktů pyrolýzy a nízkoteplotní oxidace kyslíkatých paliv (např. vyšších alkoholů a etherů) se zaměřením na vybrané oxidy uhlíku a jejich prekurzory (zejména C3O2, C2O a CO) s využitím metod vysoce rozlišené FTIR a laser-diodové spektroskopie.. Jedná se o vývoj pokročilých diagnostických metod vhodných pro studium procesů čistšího spalování se zaměřením na nové typy paliv. Tyto spektroskopické studie představují výchozí bod pro určování termochemických parametrů a rychlostních koeficientů elementárních reakcí a pro úspěšné simulace spalovacích procesů. Cílem projektu je implementace laserově-spektroskopických metod zahrnujících podrobná schémata chemické kinetiky. Součástí projektu bude pilotní aplikace vyvinutých diagnostických nástrojů v rámci procesu teoretické nebo experimentální validace, přičemž zvolené aplikační případy zahrnují řešení aktuálních výzkumných úloh týkajících se fundamentálních aspektů modelování reakční kinetiky. Dílčí poznatky získané řešením projektu přispějí k: (i) rozvoji technik a nástrojů pro diagnostiku chemické kinetiky, (ii) praktické aplikaci spektroskopických diagnostických metod při návrhu laboratorních měření a (iii) efektivnímu využití laserově-spektroskopických metod při vývoji a zavádění inovativních technologií energetických přeměn

Room
019, 04A
Extension
3046, 3085
E-mail
zdenek.zelingeratjh-inst.cas.cz