Dynamika přenosu elektronu v komplexních molekulárních systémech

Year from
2017
Year to
2019

Cílem projektu je vypracování a osvojení metodiky dynamického popisu procesů spojených s přenosem elektronu a jejich aplikace na komplexní molekulární systémy obsahující přechodný kov. Tento přístup by měl objasnit časový vývoj rozložení elektronové hustoty v excitovaných stavech přenosu náboje a s tím související dynamický posun vibračních frekvencí v časově rozlišených IR spektrech. Bude též studován vliv anharmonicity a strukturní dynamiky na spektrální vlastnosti komplexů přechodných kovů Dalším cílem je nalézt vztahy mezi strukturní dynamikou a kinetikou přenosu elektronu v metaloproteinech a v můstkových dvoujaderných komplexech přechodných kovů.

Room
534
Extension
3268
E-mail
stanislav.zalisatjh-inst.cas.cz