Hmotnostně-spektrometrické metody analýzy těkavých látek

Year from
2016
Year to
2017
Dvouletý projekt v Programu podpory perspektivních lidských zdrojů- Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR.

Mgr. SOVOVÁ Kristýna Ph.D.

Room
226, 216
Extension
2112, 3239
E-mail
kristyna.sovovaatjh-inst.cas.cz