Přenos elektronu v nanoměřítku. Vliv sterického přepínání na vodivost expandovaných pyridiniových látek

Year from
2012
Year to
2015
Podstatou navrhovaného projektu je studium reakcí přenosu elektronu v sérii modelových redox aktivních látek pyridiniového typu, které je možné rozdělit do dvou skupin představujících tzv. branched (B) a fused (F) expandovaná pyridinia.