Přenos elektronu v nanoměřítku. Vliv sterického přepínání na vodivost expandovaných pyridiniových látek

Grant Agency
Academy of Sciences of the Czech Republic
Topics
Molecular Electrochemistry.
Year from
2012
Year to
2015
Podstatou navrhovaného projektu je studium reakcí přenosu elektronu v sérii modelových redox aktivních látek pyridiniového typu, které je možné rozdělit do dvou skupin představujících tzv. branched (B) a fused (F) expandovaná pyridinia.
Room
507, 06
Extension
3197, 3068
E-mail
magdalena.hromadovaatjh-inst.cas.cz