Rozvoj kapacit ÚFCH JH, v.v.i. pro výzkum a vývoj

Grant Agency
Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic
Topics
Human sources.
Year from
2018
Year to
2022

Hlavním cílem projektu je nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění "HR Award". Dílčími cíli, tj. cíli stanovenými ÚFCH JH jsou.: 1) zavedení uceleného systému vzdělávání vědeckých pracovníků ÚFCH JH 2) zavedení uceleného systému vzdělávání manažerských a technických pracovníků ÚFCH JH 3) zpracování metodik pro aplikaci systému vzdělávání 4) harmonizací obsahu stávajícího Kodexu ÚFCH JH se zásadami a cíli Charty a Kodexu vytvořit nový Kodex zaměstnance ÚFCH JH 5) náborem a výchovou nových vědeckých pracovníků dosáhnout změny věkové skladby a zvýšit počty žen ve výzkumných pozicích. Projekt bude také řešit oblast popularizace VaV a vzdělávání mladých zájemců o vědu (cílová skupina - žáci ZŠ a SŠ).

Room
202, 203,08
Extension
3804, 3445, 2101
E-mail
martin.kalbacatjh-inst.cas.cz
Room
01 (suterén)
Extension
3206
E-mail
michal.farnikatjh-inst.cas.cz
Room
221,107 c
Extension
3264, 2011
E-mail
martin.hofatjh-inst.cas.cz
Room
kanc. U Slovanky 5
Extension
3181
E-mail
jan.hrusakatjh-inst.cas.cz
Room
325
Extension
3646
E-mail
zdenek.sobalikatjh-inst.cas.cz
Room
232, 216
Extension
3084, 3239
E-mail
patrik.spanelatjh-inst.cas.cz
Room
106, EDU room
Department
Extension
3265, 3036
E-mail
kvetoslava.stejskalovaatjh-inst.cas.cz