Rozvoj kapacit ÚFCH JH, v.v.i. pro výzkum a vývoj

Year from
2018
Year to
2022

Hlavním cílem projektu je nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění "HR Award". Dílčími cíli, tj. cíli stanovenými ÚFCH JH jsou.: 1) zavedení uceleného systému vzdělávání vědeckých pracovníků ÚFCH JH 2) zavedení uceleného systému vzdělávání manažerských a technických pracovníků ÚFCH JH 3) zpracování metodik pro aplikaci systému vzdělávání 4) harmonizací obsahu stávajícího Kodexu ÚFCH JH se zásadami a cíli Charty a Kodexu vytvořit nový Kodex zaměstnance ÚFCH JH 5) náborem a výchovou nových vědeckých pracovníků dosáhnout změny věkové skladby a zvýšit počty žen ve výzkumných pozicích. Projekt bude také řešit oblast popularizace VaV a vzdělávání mladých zájemců o vědu (cílová skupina - žáci ZŠ a SŠ).

RNDr. Ing. KALBÁČ Martin Ph.D.

Room
202, 203,08
Extension
3804,3445, 2101
E-mail
martin.kalbacatjh-inst.cas.cz

doc. Mgr. FÁRNÍK Michal Ph.D., DSc.

Room
01 (suterén)
Extension
3206
E-mail
michal.farnikatjh-inst.cas.cz

prof. HOF Martin Dr. rer. nat. DSc.

Room
221,107 c
Department
Extension
3264, 2011
E-mail
martin.hofatjh-inst.cas.cz

RNDr. HRUŠÁK Jan CSc.

Room
kanc. U Slovanky 5, m. 123 ÚFCH
Extension
3181, 3436
E-mail
jan.hrusakatjh-inst.cas.cz

doc. Ing. SOBALÍK Zdeněk CSc.

Room
325
Extension
3646
E-mail
zdenek.sobalikatjh-inst.cas.cz

prof. RNDr. ŠPANĚL Patrik Dr. rer. nat.

Room
232, 216
Extension
3084, 3239
E-mail
patrik.spanelatjh-inst.cas.cz

Ing. STEJSKALOVÁ Květoslava CSc.

Room
106, EDU room
Department
Extension
3265, 3036
E-mail
kvetoslava.stejskalovaatjh-inst.cas.cz