36th International Conference on Modern Electrochemical Methods

Place
Jetřichovice
Term
23 - 27 May 2016
Form
Co-organizer
94 participants including 16 from abroad.

Pořádající pracoviště:

• Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Dolejškova 2155/3, 18223 Praha 8;
• Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Královopolská 135, Brno;
• UNESCO laboratoř elektrochemie životního prostředí, Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze;
• BEST Servis, Ústí nad Labem

Koordinátor:
Doc. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D.