Reakce vylučování vodíku na zirkoniové elektrodě

26.5.2017 at 10:30 in Rudolf Brdička lecture hall (change of roo