"Spektroelektrochemie nových diimin-karbonylových komplexů manganu a jejich aktivita v elektrokatalytické redukci oxidu uhličitého"

v pátek 20. dubna v 10:30 hod v zasedací místnosti 108.