Česká astronomická společnost: Výkonové lasery: Cesta ke hvězdám, těžbě rud na asteroidech i obraně planety

Broadcast date
13.11.2019

kratery

Popularizační článek Martina Feruse o potenciálu využití laseru k zde.

Room
02, 415
Extension
3204, 3685, 3205, 3014
E-mail
martin.ferusatjh-inst.cas.cz