Petr Kovaříček získal jako druhý v historii start-up grant Nadace Experientia.

Broadcast date
02.07.2020

Gratulujeme. Petr Kovaříček, získal jako druhý v historii start-up grant Nadace Experientia a od ledna 2021 zakládá vlastní výzkumnou skupinu na VŠCHT v Praze, kde se bude věnovat vývoji nových katalyzátorů. Od Nadace Experientia získal tříletou podporu 2 miliony korun ročně a dalších 0,7 milionu korun ročně získá od VŠCHT. Vystudoval organickou chemii na VŠCHT, doktorát získal v laboratoři nositele Nobelovy ceny J.-M. Lehna na University of Strasbourg ve Francii. Jako postdoktorand působil na Humboldt University v Berlíně ve skupině prof. S. Hechta. V současné době působí na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR, jako young scientist, v Oddělení nízko-dimenzionálních systémů.

https://www.experientia.cz/pribeh/vyvijime-nove-pristupy-ke-katalyze/

foto: Nadace Experientia