Juraj Fedor získal cenu Učené společnosti

Dr. Juraj Fedor získal cenu Učené společnosti ČR v kategorii „mladší vědecký pracovník“. Ocenění bylo uděleno za významný vědecký přínos k experimentálnímu studiu interakcí elektronů s molekulami. Cena byla předána v  pondělí 20. května 2019 ve Velké aule Karolina na valném shromáždění Učené společnosti.

Dr. Juraj Fedor, rodák z Považské Bystrice, se studijními i pracovními zkušenostmi z Rakouska a Švýcarska pracuje na rozhraní chemie a fyziky – jeho hlavní oblastí zájmu je transformace molekul a materiálů pomalými elektrony. Chemik spouští reakce obyčejně zahřátím nebo třeba světlem. Elektrony, zejména ty pomalé s energiemi v řádu jednotek elektronvoltů, představují zajímavou a málo prozkoumanou alternativu. Technologie založená na interakci elektronů s materiály patří mimo jiné k horkým kandidátům pro použití v nanolitografii – technologii tištění elektronických součástek v měřítku nanometrů. Důležitá, a přitom stále nejasná je také role pomalých elektronů při poškození biologických molekul ionizujícím zářením. Juraj Fedor je mimořádný experimentátor, který v sobě spojuje technickou zručnost s hlubokým vhledem do problematiky. Do ČR přivedl zcela novou oblast výzkumu, experimentální studium nízkoenergetického elektronového rozptylu, pro které v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského postavil aparatury představující světovou špičku v oboru. Publikuje v předních odborných časopisech (mimo jiné pět článků v prestižních Physical Review Letters), zároveň spolupracuje s několika technologickými firmami.

Fedor2

 

Fedor1

 

us

 

Foto: Učená společnost ČR

Autor: Učená společnost ČR a Veronika Zelenková