Předsedkyně AV ČR udělila čestnou medaili Zdeňku Samcovi

Ve čtvrtek 10. ledna 2019 převzal chemik Zdeněk Samec z rukou předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové prestižní ocenění – čestnou oborovou medaili Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách.

Prof. RNDr. Zdeněk Samec, DrSc. (*1947) je přední český elektrochemik, který se více než 40 let věnuje elektrochemickým procesům na rozhraní dvou nemísitelných roztoků elektrolytů. Spolu se svými kolegy, prof. Jiřím Korytou (†1994) a prof. Vladimírem Marečkem, položil metodické základy moderní elektrochemie v této oblasti. Jeho pionýrské práce o struktuře elektrické dvojvrstvy a reakcích přenosu náboje přes kapalná rozhraní byly inspirací pro řadu následovníků v tomto relativně novém oboru chemie.

Své výzkumy zaměřil prof. Samec do 6 hlavních oblastí: (1) struktura a funkce elektrochemicky polarizovatelných kapalných rozhraní, (2) mechanismus a kinetika mezifázového přenosu náboje, (3) elektrokatalýza, (4) elektrochemie iontových kapalin, (5) kolize jednotlivých emulsních částic s kapalným rozhraním, a (6) elektroanalytická chemie biologicky aktivních látek.

Prof. Samec publikoval víc než 190 odborných studií v předních světových časopisech jako Journal of American Chemical Society, Chemical Communication, Electrochemical Communication, Electrochimica Acta a Journal of Electroanalytical Chemistry. Podle Web of Science jsou Samcovy práce citovány 5831krát (bez autocitací) s H-indexem 48.

V průběhu své vědecké kariéry získal prof. Samec řadu odborných ocenění například Cenu Akademie věd za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu - společně s prof. ing. V. Marečkem, DrSc. (2006), Hanušovu medaili České společnosti chemické za významný přínos pro rozvoj elektrochemie (2009), Ocenění Polarografické společnosti Japonska Shikata International Medal Award for valuable contribution to electroanalytical chemistry (2008), nebo Ocenění Mezinárodní elektrochemické společnosti - ISE Fellow - in recognition of his continuing outstanding scientific and/or technical achievement within the field of electrochemistry (2012).

Profesní kariéra prof. Samce je úzce spojena s Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., kde Z. Samec vypracoval a v roce 1973 obhájil svoji disertační práci. Na tomto pracovišti se postupně stal vedoucím vědeckým pracovníkem (1981), zástupcem vedoucího úseku elektrochemie (1985), vedoucím oddělení elektrochemie (1990) a ředitelem ústavu (2007-2017).

Vedle své výzkumné činnosti prof. Samec přispívá rovněž k výchově mladých vědeckých pracovníků. V roce 2002 byl jmenován profesorem fyzikální chemie na návrh vědecké rady University Karlovy.

https://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Predsedkyne-AV-CR-udelila-cestne-medaile-Zdenku-Samcovi-a-Radomiru-Vlckovi/

Foto: Viktor Černoch, Divize vnějších vztahů Střediska společných činností AV ČR, archiv ÚFCH JH