Prof. Svatopluk Civiš získal titul „doktor věd“

Prof. Svatopluk Civiš patří mezi deset mimořádných vědců, kteří získali titul „doktor věd“. Poctu jim ve čtvrtek 19. září předala předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. Slavnostní ceremoniál se tradičně konal v secesní Knihovně Akademie věd.

„Je to nejenom čest a uznání, ale i závazek. Závazek dodržovat zásady poctivé vědecké práce, popularizovat výsledky svého výzkumu a podílet se na výchově mladých vědeckých pracovníků, tedy vytvořit něco, čemu říkáme vědecká škola,” řekla při předávání předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová s tím, že to vše je práce navíc, ale velmi důležitá.

Svatopluk Civiš přednesl během ceremoniálu slavnostní proslov, ve kterém chtěl nastínit hloubku a krásu lidského poznání. (Celý proslov naleznete zde)

Nejde o práci na určitý počet hodin

„Práce vědce není na určitý počet hodin, ale vyžaduje i velkou toleranci a podporu těch nejbližších,” potvrdil její slova při děkovné řeči jeden z lauréátů, Svatopluk Civiš z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, který měl při svých studijních pobytech možnost spolupracovat i s nositeli Nobelovy ceny. Slavnostní slib přednala další oceněná, ředitelka Biofyzikálního ústavu Eva Bártová.

Vědecký titul „doktor věd“ (DSc.), jehož anglickým ekvivalentem je Research Professor, se uděluje vědeckým osobnostem jako výraz jejich zvláště vysoké vědecké kvalifikace. Z deseti oceněných vědců jich osm působí na pracovištích Akademie věd ČR, dva na vysoké škole a v jiné vědecko-výzkumné instituci.

O titulu rozhodují kvalifikované komise, jejichž členy jsou specialisté z pracovišť AV ČR a vysokých škol a nejméně tři oponenti. Titul „doktor věd“ představuje v současnosti v České republice nejvyšší vědeckou kvalifikaci v profesní kariéře vědce. Akademie věd ČR ho uděluje od roku 2003, opírá se přitom o rozhodnutí Vědecké rady AV ČR, které vychází z náročného řízení. Pravidla udělování najdete zde.

Celý text naleznete zde

Text: Ivana Střálková, Sekretariát Vědecké rady AV ČR ve spolupráci s Alicí Horáčkovou, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR, Veronika Zelenková
Foto: Martin Malý pro AV ČR