Year
2019

Dr. Juraj Fedor získal cenu Učené společnosti ČR v kategorii „mladší vědecký pracovník“. Ocenění bylo uděleno za významný vědecký přínos k experimentálnímu studiu interakcí elektronů s molekulami.