Postdoktorand/ka v oblasti chemie iontů v plynné fázi

Postdoktorand/ka v oblasti chemie iontů v plynné fázi

Popis pracovních míst:

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského nabízí pozici ve vědeckém týmu Oddělení chemie iontů v plynné fázi, se zaměřením na instrumentaci a vývoj nových experimentálních metod. Úspěšný kandidát/kandidátka se bude podílet na všech vědeckých aktivitách, od experimentální práce přes vyhodnocení a interpretaci dat až po publikování a prezentaci výsledků.

Předmětem výzkumu bude návrh a konstrukce nové aparatury pro studium interakce iontů s povrchem. Primárním zaměřením bude vývoj a konstrukce nového typu iontového zdroje na tvorbu vícenásobně nabitých iontů.

 Pozice je zejména vhodná pro vědce/vědkyně s dostatečnými zkušenostmi s vakuovými aparaturami, jejich návrhem a konstrukcí a s prací s ionty v plynné fázi. 

Obecné požadavky:

  • PhD nebo ekvivalent v oboru fyziky, chemie
  • dobré komunikační schopnosti jak v psané, tak v mluvené češtině a angličtině.

Specifické požadavky:

  • rozsáhlé zkušenosti s hmotnostní spektrometrií;
  • rozsáhlé zkušenosti s využíváním zařízení pracujících s vysokým vakuem;
  • návrh 3-D modelu (AutoCad, ..)
  • simulace trajektorií iontů v iontové optice (Simion)
  • návrh a realizace elektrických obvodů
  • návrh a realizace RF pastí a transportních multipólů

 Předpokládány nástup: 1.1. 2020 nebo dle dohody

 

Trvání pozice: až 36 měsíců

 

Přihláška musí obsahovat:

Motivační dopis, životopis, kopie diplomů (případně očekávaný datum obhajoby doktorandské práce), stručný souhrn předešlých výzkumných aktivit, úplný seznam publikací, a minimálně dva referenční dopisy, které posuzovatelé odešlou e-mailem přímo na níže uvedený kontakt.

Přihlášku v českém jazyce s požadovanými přílohami zašlete e-mailem na: jan.zabkaatjh-inst.cas.cz 

Uzávěrka přihlášek

15. 12. 2019

Application deadline
15. 12. 2019